• Obchodní podmínky

  1. Obecné

  1.1. Vysvětlení pojmů: 

  • Prodávající je společnost Vsacko Hovězí a.s., IČ 253 667 34, se sídlem Janová 266, 755 01, Česká republika, vedená v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddílu B, vložce 1540,                                            e-mail: info@vsackohovezi.cz, telefon: +420  737433037   
  • Kupující je každý, ať už spotřebitel nebo podnikatel, kdo nakupuje na e-shopu. 
  • E-shop  je internetový obchod s chlazeným jednotlivě baleným bio hovězím masem, (nadále „výrobky, zboží“) dostupný prostřednictvím webového rozhraní vsackohovezi.cz.
  • Objednávkou se rozumí zboží, které si u nás plánujete zakoupit.
  • Zkratka VOP označuje tyto   obchodní podmínky.

  1.2. VOP upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „kupující“). Pro e-shop, VOP i objednávky používáme český jazyk.

  1.3. Na nákupy se budou vztahovat VOP platné a účinné v době odeslání objednávky. 

  1.4. E-shop nemusí být dostupný nepřetržitě, zejména z nutnosti občasné údržby software a hardware jejich provozovateli nebude k dispozici.

  1.5. Obchodní podmínky se použijí také pro individuální objednávky uskutečněné mimo e-shop (e-mailem, telefonicky, osobně).


  2. Nákup na e-shopu

  2.1. Objednávky se odesílají přímo z webového rozhraní e-shopu. Po registraci na e-shopu si kupující může začít objednávat. 

  2.2. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení. Kupující-spotřebitel uvede jméno a příjmení, doručovací a fakturační adresu, telefonní kontakt a e-mailový kontakt. Kupující-podnikatel uvede jméno a příjmení nebo název společnosti, IČ, doručovací adresu a fakturační adresu, telefonní kontakt a e-mailový kontakt.

  2.3. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o přijetí objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující uvedl při registraci. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na e-mailovu adresu kupujícího.

  2.4. Objednávku lze stornovat (odstoupit od kupní smlouvy) nejpozději 5 pracovních dnů před termínem jejího dodání nebo nachystání k vyzvednutí. 

  2.5. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy.

  2.6. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

  2.7. Pokud by se stalo, že neuhradíte cenu za zboží, které jste si objednali, budeme mít za to, že o zboží nemáte zájem a budeme mít tak právo od kupní smlouvy odstoupit.

  3. Platba za zboží a dodání

  3.1. Zboží rozvážíme dle individuální domluvy s kupujícím. 

  3.2. Doprava je do 10 km od sídla firmy zdarma, nad 10 km je účtováno Kč 15,-- /km. 

  Doprava bude rozpočítána na jednotlivé objednávky.

  Platby za zboží a za dopravné přijímáme převodem na účet dle platebních instrukcí na faktuře.

  4. Cena za zboží

  4.1. Ceny uvedené v e-shopu za kg jsou konečné a včetně DPH. 

  4.2. Přijímáme platby pouze v Kč.

  4.3. Ohledně každé platby vám vystavíme doklad o dodání objednaného zboží a platbě.

  4.4. Váhy výrobků v e-shopu jsou orientační (když si objednáte balíček o váze 1 kg, může mít +/- 15 % váhovou odchylku). Vždy však zaplatíte pouze za množství, které od nás skutečně obdržíte.

  5. Výměna a vrácení výrobků

  5.1. V případě omylem zaslaného výrobku, který jste si neobjednali, nebo výrobku s poškozeným obalem nemusíte tento výrobek od řidiče převzít. Pokud budete mít přesto o výrobek zájem, zavolejte nám nebo napište e-mail a my vám dáme vědět, kdy nejdříve vám můžeme chybějící výrobek dodat. Náklady na dopravu v takovém případě hradíte pouze jednou.

  5.2. Protože jsou naše výrobky vakuově baleny, není možné, je rozbalené vrátit. V tomto případě nemáte právo z hygienických důvodu od kupní smlouvy odstoupit.


  6. Vady zboží a reklamace

  6.1. Pokud by výrobky, které jsme vám zaslali, nebyly v pořádku nebo byly vadné, dejte nám ihned po rozbalení vědět

  6.2. Není možné reklamovat vadu, která vznikla z důvodu nesprávnému skladování výrobků, poškozením obalu, ke kterému došlo po předání objednaného zboží, nebo nesprávnou manipulací se zbožím. Pokud jste podnikatelem, nebezpečí škody na věci na vás přechází okamžikem předání zboží při osobním vyzvednutí nebo převzetím zboží od řidiče, pokud vám zboží doručíme na adresu uvedenou v objednávce. Překontrolujte si proto těsnost obalů. Vady spočívající nebo vzniklé v důsledku poškození obalového materiálu po předání výrobků nejsou považovány za vady zboží a nelze na ně uplatnit reklamace.

  6.3. Pro případnou reklamaci budeme vyžadovat doklad o převzetí.

  6.4. Reklamaci vyřídíme nejpozději do 30 dnů. O výsledku vás budeme informovat e-mailem a telefonicky.

  6.5. Pokud byla chyba na naší straně, dodáme vám novou zásilku. Dopravné hradíme my. Pokud nám při reklamaci dáte vědět, že o nové zboží nestojíte, vrátíme vám celou částku za zboží nebo její část bez nákladů na dopravu.

  7. Nakládání s vašimi osobními údaji

  7.1. Založením uživatelského účtu nebo odesláním objednávky začneme zpracovávat vaše osobní údaje.

  7.2. Prodávající je správcem vybraných osobních údajů – jméno a příjmení, adresa bydliště nebo doručovací či fakturační adresa, IČ, IP adresa zařízení, z něhož byla provedena registrace nebo odeslána objednávka, e-mail, telefonní číslo (pro zjednodušení budeme nadále používat zkratku „osobní údaje“).

  7.3. Osobní údaje budou zpracovávány za účelem naplnění našich závazků z kupní smlouvy – tj. přijetí a administrace objednávky, odeslání zboží, komunikace ohledně objednávky, reklamační řízení a pro případný spor – a to po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však 3 roky od zaslání objednávky. Poté osobní údaje zlikvidujeme.

  7.4. Osobní údaje použijeme pouze v rámci vyřízení obchodní transakce.

  7.5. Vámi poskytnuté osobní údaje by měly být pravdivé a přesné. 

  7.6. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaně i ručně.

  8. Závěrem

  8.1. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s kupní smlouvou nebo VOP se řídí právním řádem České republiky.

  8.2. Tyto VOP nabývají účinnosti 1. 1. 2022

  Načítám, prosím vydržte...